Rocks - kullmanvisualarts

Bear Rocks
Dolly Sods, WV
(IMG_1537)

WVBear RocksMountainsRocksSummerSkyCloudsScenic